PETEK, 29.3. 2019 OB 15 URI. – DELAVNICA ZA PODJETJA in VODSTVENE POSAMEZNIKE

DOSEGANJE CILJEV PODJETJA in STABILNE DOBIČKOVNOSTI
7. 3. 2019

PETEK, 29.3. 2019 OB 15 URI. – DELAVNICA ZA PODJETJA in VODSTVENE POSAMEZNIKE

KLJUČNI CILJI DELAVNICE

  • IZBOR TER DEFINIRANJE KLJUČNIH CILJEV PODJETJA IN  KLJUČNIH CILJEV POSAMEZNIKOV (VODIJ) V DUHU POVEČEVANJA DOBIČKA PODJETJA IN NJEGOVE STABILNOSTI;
  • KONCENTRACIJA, OREDOTOČANJE IN USKLAJENO CILJNO DELOVANJE VODSTVA IN KLJUČNIH POSAMEZNIKOV V PODJETJU;
  • OZAVEŠČANJE, ČIŠČENJE IN OSVOBAJANJE PRETEKLIH VZORCEV TER NAVAD, KI NAS OBREMENJUJEJO NA DELOVNEM MESTU (KOT TIM IN KOT POSAMEZNIKE);
  • PREPOZNANJE IN UPRAVLJANJE S STRESOM; OSNOVNE TEHNIKE NJEGOVEGA PREPOZNAVANJA IN OBVLADOVANJA NA DELOVNEM MESTU.

 

V SKLOPU PRVEGA DELA DELAVNICE BOMO GOVORILI O DOBRI PRAKSI CILJNEGA VODENJA GLEDE NA 

PANOGO PODJETJA, NARAVO IN ZNAČAJ POSAMEZNIKA. DEFINIRALI KLJUČNE CILJE PODJETJA, UPOŠTEVAJOČ NARAVO DEJAVNOSTI, TER DOLOČALI CILJE KLJUČNIH POSAMEZNIKOV (VODIJ) V PODJETJU, KI POMEMBNO PROPOMOREJO K CELOVITI USPEŠNOSTI PODJETJA (STABILNEJŠEM IN VEČJEM DOBIČKU).

V DRUGEM DELU SE BOMO NAUČILI OSNOVNIH TEHNIK UMIRITVE, OSREDOTOČANJA,  S KATERIMI BOSTE LAHKO V PRIHODNJE SAMOSTOJNO VPLIVALI NA SVOJE ŽIVLJENJE, IN S TEM LAŽJE IN CELOVITEJE ZAŽIVELI, KOT TUDI REALIZIRALI SVOJE KARIERNE CILJE  TER POSLEDIČNO  TUDI  CILJE PODJETJA, KJER DELUJETE ALI BOSTE DELOVALI.

IZVAJALKI PROGRAMA: DR. NADJA ZORKO IN MARGARETA ANA BOLE 

BAM Margareta Ana Bole s.p.

 VSEBINA: 

Dr. Nadja Zorko

  • Ključni cilji podjetij glede na dejavnost in okolje delovanja; v Cilji ključnih posameznikov (vodij) v podjetju; v Dobra praksa ciljnega vodenja in rezultati.

Margareta Ana Bole 

  • Prepoznavanje, ozaveščanje in osvobajanje starih vzorcev in navad, ki nam zmanjšujejo učinkovitost, uspešnost, osredotočenost na delovnem mestu;
  • Prepoznavanje stresa, tehnike upravljanja s stresom doma in na delovnem mestu; v Koncentracija, ciljno delovanje na delovnem mestu.

ČAS TRAJANJA:  5 UR, s krajšimi odmori.

Potrebujte: UDOBNO OBLAČILO, PODLOGO

KDAJ?  PETEK, 29.3. 2019 OB 15 URI.

KJE?  

Konjeniški center Celje, Lopata 43, 3000 Celje

https://www.konji-celje.si/sl/content/o-centru/lokacija.html Izvoz Celje Zahod- tik ob avtocesti

CENA: 150 EUROV/OSEBO