DOSEGANJE CILJEV PODJETJA in STABILNE DOBIČKOVNOSTI

PETEK, 29.3. 2019 OB 15 URI. – DELAVNICA ZA PODJETJA in VODSTVENE POSAMEZNIKE
7. 3. 2019
SOBOTA, 23.3. 2019 OB 10 URI – ANTI AGING JOGA
7. 3. 2019

DOSEGANJE CILJEV PODJETJA in STABILNE DOBIČKOVNOSTI

KLJUČNI CILJI DELAVNICE

  • IZBOR, POVEZOVANJE TER DEFINIRANJE KLJUČNIH CILJEV PODJETJA IN  CILJEV KLJUČNIH POSAMEZNIKOV (VODIJ) V DUHU POVEČEVANJA DOBIČKA PODJETJA IN NJEGOVE STABILNOSTI;
  • KONCENTRACIJA, OREDOTOČANJE IN USKLAJENO CILJNO DELOVANJE VODSTVA IN KLJUČNIH POSAMEZNIKOV V PODJETJU;
  • OZAVEŠČANJE, ČIŠČENJE IN OSVOBAJANJE PRETEKLIH VZORCEV TER NAVAD, KI NAS OBREMENJUJEJO NA DELOVNEM MESTU (KOT TIM IN KOT POSAMEZNIKE);
  • PREPOZNANJE IN UPRAVLJANJE S STRESOM; OSNOVNE TEHNIKE NJEGOVEGA PREPOZNAVANJA IN OBVLADOVANJA NA DELOVNEM MESTU.

V SKLOPU PRVEGA DELA DELAVNICE BOMO DELALI NA KONKRETNEM PRIMERU PODJETJA 

(NAROČNIKA). PREGLEDALI BOMO MINULO USPEŠNOST DOSEGANJA CILJEV PODJETJA /GLEDE NA PRIMERLJIVO –BOLJŠO KONKURENCO/  TER SKUPAJ OPTIMIRALI KLJUČNE CILJE PODJETJA S  CILJI

KLJUČNIH POSAMEZNIKOV, KI PROPOMOREJO K CELOVITI USPEŠNOSTI PODJETJA (STABILNEJŠEM IN VEČJEM DOBIČKU). GOVORILI BOMO O DOBRI PRAKSI CILJNEGA VODENJA GLEDE NA NARAVO IN ZNAČAJ POSAMEZNIKA.

V DRUGEM DELU SE BOMO NAUČILI OSNOVNIH TEHNIK UMIRITVE, OSREDOTOČANJA,  S KATERIMI BOSTE LAHKO V PRIHODNJE SAMOSTOJNO VPLIVALI NA SVOJE ŽIVLJENJE, IN S TEM LAŽJE IN CELOVITEJE ZAŽIVELI, KOT TUDI REALIZIRALI SVOJE KARIERNE CILJE  TER POSLEDIČNO  TUDI  CILJE PODJETJA, KJER DELUJETE ALI BOSTE DELOVALI.

IZVAJALKI PROGRAMA: DR. NADJA ZORKO  in MARGARETA ANA BOLE 

BAM Margareta Ana Bole s.p.                            

VSEBINA: 

Dr. Nadja Zorko

  • Pregled minule uspešnosti podjetja glede na primerljivo (‘boljšo’) konkurenco,
  • Pregled ključnih ciljev podjetja in ciljev ključnih posameznikov (vodij) v podjetju,
  • Pregled dosedanjega ciljnega vodenja v podjetju,
  • Delavnica- prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti- ter optimizacija, nadgradnja ciljnega vodenja in ciljev v podjetju,
  • Sklepne rešitve.

Margareta Ana Bole 

Prepoznavanje, ozaveščanje in osvobajanje starih vzorcev in navad, ki nam zmanjšujejo učinkovitost, uspešnost, osredotočenost na delovnem mestu,

Prepoznavanje stresa, tehnike upravljanja s stresom doma in na delovnem mestu, v Koncentracija, ciljno delovanje na delovnem mestu.

Vsebina programa se lahko prilagaja potrebam in željam podjetja.

PROGRAM SE BO IZVAJAL V PROSTORIH PODJETJA, NAROČNIKA, OZIROMA NA  LOKACIJI KONJENIŠKEGA CENTRA V CELJU; https://www.konji-celje.si/sl/content/o-centru/lokacija.html

CENA ZA PODJETJE JE 2.100 EUROV  (ZARADI KVALITETE PROGRAMA PRIPOROČAMO- MAX 20 UDELEŽENCEV)

ČAS TRAJANJA: 5-6 UR.